ISprodukce

Menu

Půl milionu pro studenty!


Martin Gazda | 2.Říjen 2018

Podporujeme studenty filmových škol, a to během jejich studia bakalářských a magisterských programů. Pro rok 2018/2019 vyhlašujeme podporu v celkové výši 500.000,- rozdělenou na 300.000,- formou poskytnutí filmové techniky z rentalu IS a 200.000,- formou finanční podpory. Podpořit tak chceme v letošním roce vznik 3 studentských filmů.

Zájemci zašlete žádost – prezentaci, která bude obsahovat:

  1. Literární scénář záměru a režijní explikaci (synopsi)
  2. Časový plán výroby filmu (od přípravných fází až po premiéru díla)
  3. Termín natáčení a počet natáčecích dnů
  4. Herecké obsazení
  5. Návrh lokací
  6. Celkový rozpočet
  7. Soupis potřebné techniky a zdroje získání techniky

Pro rozhodnutí o udělení podpory a její výše, rozhoduje dojem záměru, resp. chytlavý scénář, a úroveň a forma zpracování prezentace žádosti.

Termín pro zaslání přihlášek není nijak omezen, platí ale kdo dřív přijde, ten dřív… Pokud prozatím nemáte všechny podklady pro prezentaci připraveny a plánujete natáčet až v roce 2019, zašlete prezentaci klidně neúplnou, je možné, že nás i přesto váš záměr zaujme a pozdržíme grant právě pro vás za předpokladu pozdějšího doložení celé žádosti – prezentace.

Žádosti zasílejte na e-mail:

Komentáře


Follow us
Copyright © 2019 | created in zlin | All rights reserved.