Live streaming

Posuňte vaši prezentaci do současnosti. Nastartujte uvedení novinek na trh samostatnou prezentací vysílanou online do celého světa. Máme mnohaleté kompetence z filmové, reklamní tvorby i marketingu. Pomůžeme vám s kreativou, scénářem i dramaturgií prezentace. Navrhneme design scény, vyrobíme videa, naplánujeme produkci s veškerou potřebnou technikou. Vše s vámi natrénujeme a pod vedením zkušeného režiséra vyšleme vaši prezentaci v přímém přenosu k vašim partnerům.

Malé akce

Produkčně méně náročné akce mezi které patří například online webináře, živé přenosy koncertů, kulturních akcí, nebo tiskových konferencí, realizujeme nejčastěji v rozpočtech od 10-50 tis. Rozpočet nejvíce ovlivňuje počet kamer a dále pak míra dalších potřebných technologií, jako je například možnost živě připojit další účastníky, nebo například využití 3D virtuálního studia.

Velké akce

Větší akce již potřebují preciznější produkční přípravu než se samotná akce uskuteční. Začínáme návrhem kreativního konceptu, pokračujeme přípravou scénáře, výběrem moderátora, výrobou reálné dekorace, nebo 3D grafiky virtuálního studia. Současně také vyrábíme předtočená videa, znělky a předěly.  Vše vzniká v týmu několika lidí pod vedením zkušeného režiséra a než se spustí živý přenos, vše společně s klientem natrénujeme, aby byl výsledek akce profesionální. Tyto produkčně náročnější akce realizujeme nejčastěji rozpočtech 100-500tis. Výši rozpočtu zde ovlivňuje mnoho faktorů.

Inspirujte se...

I my se inspirujeme, většinou v zahraničí. Přidejte se k významným firmám, které využívají k prezentaci svých produktů působivé online show. Přesné cílení, vysoká efektivita a silné emoce činí z této prezentační formy silný marketingový nástroj. A to za cenu obvykle výrazně nižší než celá účast na zahraničním veletrhu. Navíc z akce vzniká video záznam, takže materiál lze využít opakovaně, kdykoliv a kdekoliv.

Silné stránky live streamingu

Možnost pokládat prezentujícímu dotazy v reálném čase
Živé vstupy spolupracovníků z kteréhokoliv místa na planetě
Online přenos na sociálních sítích
Simultánní překlad v reálném čase
Virtuální studio s vašim brandingem
Čtecí zařízení, takže se nemusíte učit texty nazpamět
Moderní 3D grafika, animace, předtočené záběry, hudba a zvuk
Nižší náklady než účast na zahraničním veletrhu
Videozáznam z akce pro opakované využití
Ale hlavně, nezapomenutelná show