Všichni režíséři
10x Zlatá pecka za rádio spoty
2x Louskáček
Bronze Golden Drum

Martin Gazda

Martin je kromě občasného režírování zároveň i hudebním skladatelem a producentem v IS Produkci. Má cit pro práci s herci a úspěšné jsou jeho práce s dětskými herci. Přes 20 let také režíruje herce v rozhlasových spotech, za které získal deset zlatých pecek, dva louskáčky a bronzového Golden Drum z Portorože. Objevuje se i jako hlas v českých reklamách (Becherovka, Aukro). V posledních třech letech se věnuje také filmové tvorbě. Jako koproducent se podílel a podílí na vzniku snímků Úsměvy smutných mužů (2018) – divácká cena Český lev 2019, Můj příběh (2020), Smečka (2020 září), Pohádky největší dar (2020 říjen), Erhart (2021), Jako letní sníh (2021), Spící město (2021) a Dvě slova jako klíč (2022). Martin se také věnuje neziskové činnosti, je zakladatelem nadačního fondu malé Mimi, který pomáhá v oblasti podpory péče o předčasně narozené děti.