Výroba
TV sponzorských spotů

Sponzorské spoty, nebo také sponzorské vzkazy mívají nejčastěji délku deset vteřin. Jejich povaha je regulována zákonem o reklamě a nesmí se v nich objevit výzva k akci, nabádat k nákupu, či pobízet ke konzumaci. Sponzoring pořadů bývá přesto velmi efektivní a finančně nenáročný doplněk komunikace. Komunikovat lze logo, slogan, název značky, webovou adresu, nebo jiný kontakt. Prostřednictvím vhodného výběru pořadů umí přiblížit značku či produkt vaší cílové skupině a v případě souběhu s klasickou reklamní kampaní, dokáže požadovaný efekt kampaně znásobit. Podívejte se na sponzorské vzkazy vyráběné v naší produkci a inspirujte se.

 

Jak pracujeme

Vše se točí kolem toho, co má divák udělat, když uvidí váš sponzorský vzkaz v televizi. To je pro nás v celém procesu návrhu a výroby nejdůležitější. Začínáme zjištěním, jak chcete aby sponzoring zafungoval. Na to připravíme dva až tři kreativní návrhy (scénáře) a zašleme vám je společně s hlasovými ukázkami herců, které navrhujeme pro namluvení spotu. Tuto část práce připravujeme za paušální odměnu 6.000,- a trvá zhruba jeden až dva týdny. Zároveň s tím obdržíte i odhadovanou kalkulaci na výrobu. V případě že se vám některý z návrhů líbí, sepíšeme objednávku, připravíme časový harmonogram prací, který se obvykle pohybuje mezi týdnem až měsícem podle náročnosti a zapracujeme vaše připomínky do scénáře. Teprve poté co scénář odsouhlasíte zahajujeme výrobu. Výsledkem je funkční sponzorský spot, u kterého se cena výroby pohybuje mezi 30 až 200 tis. Kč. Cena zahrnuje zpracování vašeho zadání, práci profesionálních kreativců při přípravě návrhů, práci reklamního režiséra a dalších zkušených členů výrobního štábu. Výši ceny pak ovlivňuje zejména forma spotu. Ty animované vznikající „v počítači“ jsou méně nákladnější, než hrané, kde rozpočet navyšují zejména náklady na počet herců a natáčení v ateliéru, či v exteriérech.

Jednoduchý animovaný sponzorský spot

Jde především o spot vznikající „v počítači“ za pomocí 2D, nebo 3D animace. Mezi ty nejméně náročné na výrobu patří zejména 2D spoty, ale nemusí to být pravidlem. Jednoduchý 3D spot ve kterém se objeví například statický 3D produkt může být méně náročný na výrobu a čas, než například 2D spot ve kterém se hýbe animovaná 2D postavička. Spot lze také vyrobit s využitím videí nakoupených v komerční videobance, takto lze získat vizuálně hodnotný spot i při nižších nákladech. Inspirujte se takovými spoty, jsou seřazeny vzestupně podle náročnosti. Cena výroby je v rozsahu od 30 tis do 60 tis Kč.

Náročnější animovaný sponzorský spot

Tento typ spotu vzniká také převážně v počítači, ale nemusí to být úplně pravidlem. Můžeme zde využít i další techniky, jako je animace v reálném prostředí,  pomocí speciálních technik (například stop motion), nebo například animaci s reálnými loutkami, či kombinaci animace s točeným záběrem. Od předešlé kategorie se liší zejména větší náročností na výrobní čas a vyžaduje také zkušenější animátory a třeba i režiséra. Následující spoty jsou opět seřazeny vzestupně podle náročnosti. Cena výroby je v rozsahu od 40 tis do 80 tis Kč.

Hraný sponzorský spot

V této kategorii nám už přibývají herci a potřeba větší přípravy. Je potřeba minimálně jednodenního natáčení s filmovou technikou. Řešíme v jakých lokacích se bude spot natáčet, zabýváme se jaké oblečení budou mít herci na sobě. Pro takový spot potřebujeme na přípravu alespoň 3 týdny. První týden finalizujeme scénář a prostředí ve kterém se má spot odehrávat. Druhý týden připravujeme natáčení a natáčíme, a třetí týden spot zpracováváme do výsledné podoby. Finanční náročnost ovlivňuje zejména počet herců, místo a náročnost natáčení (natáčení v ateliéru je většinou méně nákladné). Následující spoty jsou opět seřazeny vzestupně podle náročnosti. Cena výroby je v rozsahu od 60 tis do 150 tis Kč.

Náročnější hraný
sponzorský spot

Proti předchozí kategorii nám zde přibývají další prvky jako například vyhledávání lokací, stavba interiéru, speciální efekty, nebo filmové triky. Na přípravu a výrobu je většinou potřeba 4 týdny a více. Můžeme pro spot připravovat speciální kostýmy, nebo před natáčením testujeme jak odsouhlasený záměr co nejlépe natočit. Před výrobu vzniká kromě scénáře také přesnější storyboard, kde si jednotlivé záběry rozkreslujeme, případně tvoříme i tzv. animatik, což je jakási animovaná verze spotu, na kterém si nejprve otestujeme že bude vše fungovat a až poté jdeme natáčet. Následující spoty jsou opět seřazeny vzestupně podle náročnosti. Cena výroby je v rozsahu od 80 tis do 200 tis Kč ale horní hranice nemusí být omezena. Rozpočet dokáže vysoko nad tuto hranici vystřelit například honorář známého herce, nebo osobnosti.

Vyrobte si u nás skvěle fungující
televizní sponzorský spot

Máme přes 15 let zkušeností s výrobou spotů a víme, že vyrobit úspěšný spot není náhoda.
Podívejte se na naše další televizní sponzorské vzkazy a ozvěte se nám.
Budeme se těšit na případnou spolupráci.